Debniace tvárnice

Debniace tvárnice je možné použiť ako stratené debnenie na vytvorenie betónovej resp. železobetónovej steny. Odbúrava potrebu montáže šalovania, pretože tvárnica,ako stratené debnenie, podstatne zlacňuje a zjednodušuje stavbu základov. Používajú sa na stavbu stien a priečok suterénov, rôzne šachty, steny bazénov, ale aj ako oporné múry a ploty. Vnútorná dutina tvárnice sa zalieva betónovou zmesou.Tvárnice sú vyrobené z prostého betónu. Debniace tvárnice vyrába firma Stadreko v prevedení: pero-drážka s výškou tvárnice 250mm a tzv. tvárnice H s výškou 250mm. Debniace betónové tvárnice a ich výhody: jednoduchá suchá montáž presné ukladanie dobrá priľnavosť omietky úspora debnenia, času a nákladov deliteľné a koncové tvárnice sú v každej palete  žiadne debnenie, úspora času,tvárnice je možné upravovať sekaním, vŕtaním, frézovaním